MED FAST SERVICEAVTALE

LØNNSOM OG STABIL IT-DRIFT

REPSONSTIDSAVTALE


Reduserte timepriser

Garantert responstid, maksimalt 6 timer

Status som prioritert kunde

Mulighet for fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften

Dokumentasjon av bedriftens IT systemer

SERVICE & RESPONSTIDSAVTALE


Fast servicebesøk

Overvåkning av bedriftens IT-systemer

Reduserte timepriser

Garantert responstid, maksimalt 4 timer

Status som prioritert kunde

Fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften

Dokumentasjon av bedriftens IT systemer


Fast servicebesøk

Full Overvåkning av bedriftens IT-systemer

Automatisk meldingssystem til IT-ekspertens tekniker ved tjenestebrudd

Reduserte timepriser

Garantert responstid, maksimalt 1 time og 30 minutter

Status som høyeste prioritert kunde

Fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften

Dokumentasjon av bedriftens IT systemer

VIP AVTALE

Våre strategiske partnere

Våre strategiske partnere